Balıkesir’in Kimliği – Aydın Ayhan

Kitap Adı: Balıkesir’in Kimliği
Yazarı: Aydın Ayhan
Yayınevi: Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi Yayınları

Balıkesir’in Kimliği 1

 • Balıkesir’in Kimliği 1
 • Türkmenler
 • Manavlar
 • Yörükler
 • Çepniler
 • Tahtacılar

Balıkesir’in Kimliği 2

 • Balıkesir’in Kimliği 2
 • Rumeli Yörükleri
 • 93 Muhacirleri
 • Balkan Muhacirleri
 • Lozan Mübadilleri
 • Kırım Muhacirleri (Tatarlar)
 • Çerkezler
 • Boşnaklar
 • Gürcüler
 • Arnavutlar
 • Pomaklar
 • Lazlar
 • Dağıstanlılar
 • Kazaklar
 • Göçmenler
 • Kıptiler (Çingeneler)

You may also like...

Bir Cevap Yazın