Halk Bilimi Araştırmaları 2. Kitap

Kitap Adı: Halk Bilimi Araştırmaları 2. Kitap
Yazar: Kolektif
Yayın Evi: E Yayınları

Atçalı Kel Mehmet İsyanı
A.Haydar Avcı

Ege Bölgesi’nde 19. Yüzyılın İkinci Yarısından 20. Yüzyıla Eşkiya – Devlet – Köylü İlişkileri
Dr.Sabri Yetkin

Çakırcalı Mehmet Efe
Prof.Enno Littman

Atasözlerinde İmaj, Mesaj ve Sosyal Değişim
Prof. Dr. İlhan Başgöz

Almanya’ya Türk Dışgöçüyle Birlikte Başlayan Karma Evlilikler Sonrası Ortaya Çıkan Sosyo-Kültürel Sorunlara Sosyolojik Bir Yaklaşım
İsmail Altıntaş

Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları
Dr. Bayram Durbilmez

Muğla Türküleri
Mehmet Ali Eren

Bergama Tahtacılarında Kostümler ve Samahlar
Abdürrahim Karademir

Malatya – Arapgir Halk Oyunları
Dr. Mehmet Öcal Özbilgin – Merih Oldaç

Gavurdağlı Aşık Hacı – Yaşamı ve Deyişleri
İbrahim Gör

Gündeşli Oymağı ve Gündeşlioğlu
A.Haydar Avcı

You may also like...

Bir Cevap Yazın