Atçalı Kel ve Yağdereli Sinanoğlu Efe – Etem Oruç

Kitap Adı: Atçalı Kel ve Yağdereli Sinanoğlu Efe
Yazar: Etem Oruç
Yayınevi: Berfin Yayınları
Basım yılı: Mart 2013

Toplumda düzen bozulur, hak almak zora ve güce dayanırsa, dağların yasası, efelerin yasası, egemen olur. Kurt bunalırsa köye iner, kul bunalırsa dağa çıkar. Onurlu bir dik duruş, başkaldırı destanıdır efelik. Kendine özgü, kitaplara yazılmamış yasaları vardır.

Efelik, fırtına kuşuna benzer, herkesin korkup kaçıştığı fırtınalı ortamda, sakin, ağırbaşlı, kararlı, ölçülü ve dimdik durabilmektir. Özcesi, efelik kadın erkek işi değil yürek işidir. Gerektiğinde idam sehbalarını kırıp, özüne, kimliğine sahip çıkmak, Atatürk olmaktır efelik.

Atçalı Kel ve Sinanoğlu, Şeyh Bedreddinin kurmak isteyip de idam edildiği için yaşama geçiremediği toplumsal düzeni ilk kez yaşama geçiren kişiler midir? Eşkıya takibi yapan Ali Paşanın söylediği gibi sosyalist bir düzen mi kurmak istemişti efeler? Padişah 2. Mahmut döneminde efe giysilerinin giyilmesi neden yasaklanmıştır? Başları kesilip İstanbula gönderilen, tuz yedirilip günlerce işkence yapılan, Batı Anadolu insanı, beş yüz yıla yakın Osmanlı yönetimine neden direnmiştir? ” Saz çalıyorlar, içki içiyorlar, kadın erkek beraber oturup kalkıyorlar,” diye suçlanan bu Türkmenlerin ereği neydi? Ne oldu da Cumhuriyet ilan edildikten sonra bu efelerin tümü düze indi?

Efelik, Zeybeklik tarihi, acıların, katliamların, onurlu direnişlerin tarihidir.

Bu kitapta insan olmanın erdemine ermiş, onurlu, dikduruşlu, kimliğini, kişiliğini sahip çıkan, Anadolu erenlerinin belgelerini, öykülerini bulacaksınız. Okudukça yaşayacak, yaşadıkça yanacaksınız…


İçindekiler:

 • İçindekiler:
 • Önsöz
 • Efeliğin Oluşumunu Sağlayan Özce Bilgiler
 • Bir Başkaldırı Geleneği Olan Zeybeklik ve Onu var Eden Coğrafi, Toplumsal, Genel Boyutları
 • Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkezileşmesi Karşısında Bir Osmanlı Ayanı: Tavaslızade Osman Ağa
 • Merkezileşme Döneminde Devlet-Ayan İlişkileri
 • Tavaslı Osman Ağa’nın Nüfuz Mücadelesi
 • Osman Ağa’nın Yargılanması ve tavaslızade Ailesinin Nüfuz Kaybı
 • Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa
 • Aydın Elindeki Yörük ve Türkmenlerin İnancı
 • Efeler, Efelerin Kökeni ve Efelerin Yasası
 • Dağların Yasası
 • Efelerin Harman Olduğu Yer
 • Türklerin En Büyük Efesi
 • Efe ve Zeybek Sözcüğü
 • Efelik Töreni
 • Kızanlığa Geçiş Töreni
 • Zeybekler ve İsyan
 • Efelerin Halka Bakışı
 • Takip Güçleri
 • Takip Birliği Kumandanı Ali Paşa’yla Aydın Zeybekleri Konusunda Yapılan Söyleşi
 • Sultanhisar-Nysa
 • Zeybek Giyimi Neden Yasaklandı
 • Osmanlı Devleti ve Efeler
 • Köy, Oba ve Zeybekler
 • Efe Oyununun Özellikleri
 • Keloğlan Biresse’de
 • Atçalı Kel Mehmet
 • Güzelhisar Naibi’nin İlamı
 • Atçalı Kel Mehmet Efe’nin Aydın’a Dönmesi
 • Nazilli Çarpışması
 • Ayanlara ve Voyvodalara Hücumu
 • Tepecik Savaşı ve Atçalı Kel’in Öldürülmesi
 • Aydın Sancağı Mütesellimi Kapıcıbaşı Ahmed Ağa Kullarının Mektubudur
 • Atçalı Kel’in Dönüşü
 • Sonuç
 • Efelerin Ereği Neydi
 • Biresseli Bilge Hoca
 • Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • Aydın Bölgesindeki Efelik
 • Belgelerdeki Kel Mehmet
 • Kel Mehmet’in Danışmanları
 • Yağdereli Sinanoğlu Efe
 • Yağdereli Sinanoğlu Efe İçin Yaptığım Araştırma
 • Yollar Çıkmaz Sokak Oldu
 • Sinanoğlu Efe
 • Atça ve Sultanhisarı Kazalarındaki Ahalinin Toplu Dilekçesinin Sultanhisarı ve Atça ve Dallıca Naibi es-Seyyid Ebubekir es-Sıddik Tarafından Gönderilmesi
 • Kula, Kul Olmak
 • Sinanoğlu Mehmet Ali Efe
 • Arif Hoca ve Şeyh Bedreddin
 • Düze İniş
 • Osmanlı Tarihinin Ne Kadarı Türklerin Tarihi Olabilir?
 • Osmanlı Padişahları ve Anaları
 • Osman Bey Değil Ataman
 • Sarı Zeybek
 • Efe Olmak Zordur
 • Zerdüştlük
 • Atçalı Kel ve Sinanoğlu Efe İle İlgili Osmanlı Arşivinden Çıkarttığım Belgeler
 • Kaynakça

You may also like...

Bir Cevap Yazın