Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyomu Bildirileri

Kitap Adı: Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyomu Bildirileri
Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Metin Ekici, Yard. Doç. Dr. Günver Güneş
Basım Yılı: İzmir 2013

İçindekiler;

 • Efe ve Zeybek Kültürü Üzerine – Bekir Keskin
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasımızı Yaşatmalıyız – Nebi Kayan
 • Efelik, Toplumsal Bir Reflekstir – Seyfullah Ayvalı

I. Gökçen Efe Oturumu

 • Köroğlu’ndan Efelere Türk Kültüründe İsyancı, Haydut ve Zeybek Anlatmalarının Yapısı – Metin Ekici
 • Zeybeklik ve Zeybek Kavramı XVIII. Yüzyıldan Geriye Gidebilir mi? – Tuncer Baykara
 • Zeybekliğin Kökenine Kısa Bir Bakış – Ali Haydar Avcı
 • Efelik ve Zeybeklikle İlgili Terminoloji Üzerine Bir İnceleme – H. Ömer Karpuz & Zeliha Gaddar
 • Efeler, Efelerin Kökeni ve Efelerin Yasası – Etem Oruç
 • Atatürk, Efeler ve Zeybek Oyunu – Eren Akçiçek
 • Anadolu Kültürel Mirasının Bir Parçası Olarak Efe ve Zeybek Kültürü ve Danslarının Kültürel Miras Etkinliği Olarak Temsili Modeli – Fahire Çağnur Şarman

II. Yörük Ali Efe Oturumu

 • Menderes Havzalarında Efelik ve Zeybeklik Psiko-Tarihi ve Psiko-Coğrafi Faktörler – Hilmi Anaç
 • Neden Efe Kadınlarımız? – Mustafa Ali Kasap
 • ÖYKAM’da Bulunan Efe ve Zeybek Kültürüne Dair Malzeme Üzerine – Engin Berber

III. Atçalı Kel Mehmet Oturumu

 • Kerimoğlu Türküsü ve Hikayeleri Üzerine Bir Değerlendirme – H. İbrahim Şahin
 • Şiirlerimizde Efe ve Zeybek Tipi – Mehmet Temizkan
 • Bazı Edebi Eserlerde Ödemişli Efelerin Özellikleri – Hamza Altın
 • Aydın Halk Kültüründe Efelik ve Çalıkakıcılık – Caner Işık & Gökhan Türk
 • Ferman Padişahınsa Dağlar Kimindir? – Olcay P. Yapucu

IV. Çakırcalı Mehmet Efe Oturumu

 • Çakırcalı Mehmet Efe İle İlgili Bir Kaç Sözlü Anlatım – Necat Çetin
 • Efe, Zeybek, Kızan Sözcüklerinin Etimolojisi ve Tanımı – Behiç Galip Yavuz
 • İzmir Valisi Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa Dönemine Ait Aydın Vilayetinde Faaliyet Gösteren Efe ve Zeybek Gruplarının Takibine Dair Bir Rapor – Bülent Çelik
 • Zeybek Küçük Ali – Hilal Ortaç
 • Efelik Tarihi İçerisinden Bir İsim Samit Efe – Doç. Dr. Aziz kılınç
 • Kaderin Milli Mücadeleye Hazırladığı Efe: Gökçen Efe – A. Levent Ertekin

V. Demirci Mehmet Efe Oturumu

 • Sökeli Cafer Efe – Mehmet Emin Elmacı
 • “Cephe Kumandanı” Yönüyle Demirci Mehmet Efe – Osman Akandere & Erol Akcan
 • Mahkumiyetten Kahramanlığa: Demirci Mehmet Efe ve Mahmut Efe’lerin Milli Mücadele’de Isparta Havalisindeki Faaliyetleri – Hasan Babacan
 • Kurtuluşta ve Kuruluşta Bayındır ve Çevresinin Etkin Simalarından Biri: “Bayındırlı Mehmet Efe” – Erdal İnce
 • Milli Mücadele’de Tavaslı Bir Efe: Köpekçi Nuri Efe – Ercan Haytoğlu
 • Kurtuluş Savaşı’nda Akhisarlı Üç Efe – Adem Efe & Mustafa Kuzucuk

VI. Poslu Mestan Efe Oturumu

 • Aydın Kaba Zurna Ekiplerinin Yöresel Repertuvarlarında Yer Alan Ağır Zeybeklerin Melodik ve Ritmik Özellikleri – Ali Fuat Aydın
 • Aydın Harmandalı Zeybeği’nin Yapısal ve Anatomik Analizi – Sonay Ödemiş
 • Muğla Zeybek Müziği – Sevilay Gök
 • Muğla Düğünlerinde Oynanan Zeybek Oyunlarının Bireysel ve Toplumsal İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme – Aslı Büyükokutan
 • Zeybek Ezgilerinin Notalanması ve Bağlama ile İcrasında Tavır Notasının Gerekliliği – Zeynel Demir
 • Dünden Bugüne Efe ve Zeybek Kostümleri Doğrular, Yanlışlar – Mehmet Emin Dalkaç

VII. Oturum Dışı Bildiriler

 • 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Merkezi İdaresi Nezdinde “Efe ve Zeybekler” Üzerinden Yaratılmaya Çalışılan “Eşkiya” Algısı – Umut Soysal
 • İzmir’de Yayımlanan Kısa Ömürlü Resimli Bir Mizah Gazetesi: Zeybek – Necat Çetin & Savaş Özdemir

VIII. Sempozyum Değerlendirme Oturumu

 • Fotoğraflar

You may also like...

Bir Cevap Yazın