Kordon Zeybeği | İzmir Yöresi


Yöresi: İzmir 
Oynandığı Yerler:
Zeybekoloji Rep. No: 35 – 0060
Derleyen: Sinan Güngör
Açıklama: İzmir’in bilinen en eski zeybek oyunlarından biridir. Köylerden çok şehir merkezinde oynandığı bilinmektedir. 1970’li yıllarda halk oyunları eğitmeni Sinan Güngör tarafından derlenip düzenlenmiştir. İlk kez İzmir Atatürk Lisesi İzmir Yöresi Zeybek Oyunları Ekibi tarafından halk oyunları yarışmasında sergilenmiştir.


1926 yılında Seyfeddin – Sezai Asaf kardeşler tarafından derlenen bu ezgi “İzmir Zeybeği” adıyla yayınlanmıştır. TRT Çalgısal Repertuarı’nda da 3034 no ile “İzmir Kordon Zeybeği” adıyla kayıtlıdır. Zaman içerisinde ezgisel değişikliğe uğramış olan bu oyun müziği, bugün seslendirildiği şekli ile Yılmaz Okyay’dan tespit edilmiş ve Tarkan Erkan tarafından notalanmıştır.

Tarkan Erkan – Türk Halk Oyunları Müziklerinden Örnekler

You may also like...

Bir Cevap Yazın