Eski Harmandalı | İzmir Yöresi

Yöresi: İzmir 
Oynandığı Yerler:
Zeybekoloji Rep. No: 35 – 0028
Derleyen:
Açıklama:

“Eski Harmandalı” oyun müziği Tarkan Erkan tarafından sahne ve oyun kurgusu dikkate alınarak, 1999 yılında düzenlenerek tekrar notalanmıştır. Bugün yukarıdaki şekli ile seslendirilmektedir.

TRT Çalgısal repertuarında 511 no ile kayıtlı olan bu oyun müziği Halil Çokyürekli ve Coşkun Orunca’dan, İbrahim Acet ve Halil Çokyürekli tarafından alınmış ve notalanmıştır. Manisa Turgutlu kaynaklı bu oyun müziği İzmir ilinde de yaygın olarak kullanıldığından, İzmir oyun müzikleri içine dahil edilmiştir.

Tarkan Erkan – Türk Halk Oyunları Müziklerinden Örnekler

İlgini çekebilir...