Türk Gerilla Tarihi – Erol Toy

Kitap adı: Türk Gerilla Tarihi
Yazar: Erol Toy
Yayınevi: Gürer Yayınları

“ …Gerilla çağı, ilk gerilla kuramcısı Mustafa Kemal’in de dediği gibi, tüm ezilmiş uluslar, ezenleri yok edinceye değin sürecektir. Ne var ki bu çağ aynı zamanda bir başka, bir ışıklı ve umutlu çağın da başlangıcıdır. İnsan kardeşliği çağının…” Erol Toy -Oğuz boylarının siyasal birliğini oluşturan Oğuz Ata… – “İlk terör kuramı ve uygulayıcısı” Hasan Sabbah – Hıristiyan Türk Gerillaları… – Selçuk’un serüveni, Pir Ata Efsanesi… – Alperenler- Anadolu Türk Gerillaları… – İslam Mücahitleri… – Temuçin, Timurlenk… – Yeniçeriler ve Bektaşilik… – İlk sosyalist eylem; Şeyh Bedreddin, ilk manifesto… – Deniz gerillaları: Barbaros Kardeşler… – Pir Sultan Abdal… – Kurtuluş Savaşı’nda kendi savaş biçimleriyle direnen ‘Üç Mehmetler’: Atçalı Kel Mehmet, Çakıcı Mehmet, Demirci Mehmet… – Yörük Ali, Gökçen Efe, Çerkez Ethem, Sütçü İmam, Şahin Bey, Topal Osman Gerilla, çağımızda kullanılan bir deyim; bir savaş tekniği. Çete ile karıştırılsa da eşkıya tanımını da içerdiğinden, özgürlük ya da bağımsızlık için bir araya gelmiş küçük grupların savaşımını anlatan bir sözcük. Dilimizde vur-kaç deyimiyle adlandırılan bu yöntem, çete denilen birlikler tarafından yürütülüyor. Erol Toy’un yıllar süren araştırmaları ve saha gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı “Türk Gerilla Tarihi”, Oğuzlar’dan Selçuklu’ya Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geniş bir dönemi ve coğrafyayı ele alıyor. Usta yazardan roman tadında bir araştırma kitabı…

You may also like...

Bir Cevap Yazın