İzmir’de II. Meşrutiyet Dönemi’nin Başlarında İç Siyaset – Serap Tabak

Niyazi Bey ve arkadaşları, Osmanlı Devleti’nde Anayasa’nın (Kanuni Esasi) yeniden yürürlüğe konulması için Selanik’de 1908 yılının Temmuz ayında dağa çıktı. Bu isyanı bastırmak için Osmanlı Devleti’nin pek çok şehrinden olduğu gibi, İzmir ve kazalarından da Faik Bey’in valiliği döneminde asker toplanarak Selanik’e sevk edildi. Ancak, İzmir vilayetinden gönderilen asker ve subaylar, II. Meşrutiyet’in ilan etmek isteyen askerlere bir süre sonra katıldılar. İzmir’de Faik Bey, Rauf Paşa, Galip Bey, Avlonyalı Ferit Paşa, Müşir Kazım Paşa ve Mahmut Muhtar Paşa’nın valilikleri döneminin ortak sorunu eşkiyalık idi. Özellikle Çakırcalı Mehmet Efe ve çetesiyle mücadele edildi. Eşkiyalık sorunu çözemedikleri için valiler ve takip komutanları sık sık değiştirildi. 31 Mart Olayı’nın etkisi, İstanbul gibi İzmir’de de gericiler gösteri yaptılar.


You may also like...

Bir Cevap Yazın