Ege’de Eşkiyalar – Sabri Yetkin

Kitap Adı: Ege’de Eşkiyalar
Yazar: Sabri Yetkin
Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Ege’de zengin bir eşkıya türküsü dağarcığı olması tesadüf değildir. Özellikle 19. yüzyılın ortasından itibaren Ege dağları eşkıyadan geçilmez olmuştu. Merkezi otoritesi çok zayıflamış olan Osmanlı Devleti bu eşkıyayla başa çıkamıyordu. Hikayeleri dilden dile dolaşan Çakırcalı Mehmet Efe gibi ünlü eşkıyalar birer “sosyal haydut” diye nitelendirebilecek kadar halka mal olmuş kişilerdi. Sabri Yetkin’in 1995 Afet İnan ödülü kazanan doktora tezinden çıkardığı bu kitap sosyal tarihimizin çok konuşulan ama az araştırılmış bölümüne ışık tutuyor.


Giriş

 • Eşkiyalık ve Sosyal Eşkiyalık
 • 19. Yüzyıl Biterken Osmanlı İmparatorluğu
 • Ege’de Eşkiyalık
 • 19. Yüzyıl Biterken Ege’de Eşkiyalığın Yaygınlaşması
 • Çakırcalı Mehmet Efe
 • 20. Yüzyıl Başında Devlet Eşkiya Mücadelesi
 • II. Meşrutiyet Dönemi
 • Çakırcalı ve Men-i Şekavet Kanunu
 • İdare-i Örfiye Dönemi ve Çakırcalı’nın Sonu

Ekler

 • Eşkiyalık Türkü ve Şiirleri
 • Men-i Şekavet Kanunu
 • Aydın Divan’ı Harbinin Beyanname-i Umumisidir
 • Aydın Vilayetinde Uygulamaya Konan ” İdare-i Örfiye Zeyli”

Foroğraf ve Belgeler


You may also like...

Bir Cevap Yazın