Efeler – Ersal Yavi

Kitap adı: “Efeler”, Kökenleri, Eylemleri, Töreleri, Dansları, Giysileri
Yazar: Ersal Yavi
Yayın Evi: Aydın Valiliği İl Özel İdaresi No:3 1991
 • Aydın Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun Önsözü
 • Suskun Eylem Adamları, Sunuş Yazısı, (Ersal Yavi)
 • Kaynaklar
 • Efelerin Kökeni ve Eylemleri Konusundaki Görüşler
 • 19. Yüzyılda Aydın’da Efeliğin Yaygınlaşmasında Etkili Olan Başlıca Unsurlar
 • 16. ve 17. Yüzyıl Arasında Aydın Yöresinde Efelik ve Eşkıyalık
 • Osmanlı Karadağ Savaşında Efeler
 • Milli Mücadele Yıllarında Aydın Efeleri
 • Folklorda ve Yaşamda Aydın Efesi, (Op. Dr. Bedri Noyan)
 • Tarih İçinde Zeybek Kıyafeti, (Sabahattin Türkoğlu)
 • Zeybekiko ve Yunan Halk Oyunları Üzerine Diğer Notlar, (Gültekin Orhansoy)
 • Türkistan’da Zeybek Kelimesi, (M. Ragıp Gazimihal)
 • Eski Efeler, (Ziya Şakir)
 • Kısa Don, (A. Munis Armağan)
 • Efelik ve Zeybeklik, (Kemal Ormancıoğlu)
 • Yüzyıllar Boyunca Zeybekler, (M. Ragıp Gazimihal)
 • Zeybek Yatağı, (Mestan Yapıcı)
 • Ege’de Zeybek Oyunları, (E. Turgut Ekin)
 • Zeybek ve Efe Sözcükleri, (Sabahattin Türkoğlu)
 • Atatürk ve Folklor, (Sabahattin Türkoğlu)
 • İlk Milli Oyun Araştırmacımız, (Cahit Öztelli)
 • Orta Asya Bozkırlarında Kartal Yuvalarına, (Perihan Saralp)
 • Ese Efe ile Leyla Hanım Belgeseli, (Perihan Saralp)
 • Efe, Zeybek, Kızan Yaşayışları ve Adetleri
 • Ege’de Zeybek Giyimi ve Kışlık Olarak Kullanılan “Aba” , (İsmail Özboyacı)
 • Zeybekler (Zeybek Elbisesi Giyme Yasağı), (Tuncer Baykara)
 • Zeybek ve Zeybek Oyunları Üzerine Bir Açıklama, (Sadi Yaver Ataman)
 • Zeybek Oyunlarımız, (M. Ragıp Gazimihal)
 • Şebinkarahisar Oyun ve Türküleri – Tamzara ve Efeleri, (Hayri Akyüz)
 • Türkiye Milli Dans Bölgeleri ve Coğrafya Haritası, (Halil Oğultürk)
 • Dünden Bugüne Zeybekler ve Oyunları, (Abdürrahim Karademir)
 • Zeybek Oyunları, Yöre, Tür ve Giyim Kuşamları, (Halil Oğultürk)
 • Zeybeklerin Kısa Don Giymeleri, (Şeref Üsküp)
 • Atçalı Kel Mehmet Ayaklanması
 • Yörük Ali Efe
 • Demirci Mehmet Efe
 • Kıllıoğlu Hüseyin Efe
 • Köşklü Tekeli İsmail Efe ve Bir Söyleşi
 • Demirci Mehmet Efe Kimdir?

You may also like...

Bir Cevap Yazın