Denizli’deki Halkevleri ve Faaliyetleri (1932-1951) – Süleyman İnan

Atatürk döneminin kültür kurumları olan Halkevleri ile ilgili şimdiye dek yapılan genel çalışmalar yeterli düzeydedir. Fakat, bu çalışmalar da daha çok, özel bir konuma sahip olan Ankara Halkevi ile ilgili olmuştur. Buna karşılık, başkent dışındaki taşra illerde Halkevlerinin nasıl örgütlendikleri ve yaptıkları faaliyetler üzerinde durulmamıştır. Bu incelemede de, Denizli’de Halkevinin açılması, kapanması ve faaliyetleri gibi konular ele alınarak Halkevinin Denizli’de etkileri irdelenmiştir.

You may also like...

Bir Cevap Yazın