Burdur Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi – Nurgül Mıhlandız & Mehmet Şahin

“Burdur Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi” başlıklı çalışmamızda amaç; oyun, müzik ve kıyafetleriyle oynanan Burdur halk oyunların incelenerek, gelecek kuşaklara Burdur halk oyunlarıyla ilgili doğru bir miras aktarmaktır. Çalışmamız bir kültür çalışmasıdır. Kültürün temel yapılarından birisi folklordur.

Çalışmamızda “Gabardıç”, “zeybek”, “teke zortlatması” gibi halk oyunlarının özelliklerini (müzik, oyun, kıyafet) belirlemek için tarama araştırması yapılmıştır. Alan uzmanları ve kaynak kişilerle görüşme tekniği uygulanmıştır. Yapılan görüşmelerden elde edilen görsel ve işitsel veriler, video, fotoğraf ve ses dosyası olarak dijital ortama aktarılmıştır. Araştırmamızın evreni Teke Yöresi kültür özelliklerini taşıyan Burdur ilidir. Araştırmamızın örneklemi ise Burdur yöresinde oynanan en belirgin halk oyunlarıdır. Bu oyunlarda kullanılan kıyafetlerin, kullanılan müzik ve oyunların tespiti ve tasnifinin yapılarak, mevcut verilerin güncellenmesi yoluna gidilmiştir.

Burdur da halk oyunları denilince akla gelen oyunlar şunlardır; Bu oyunlar verilerin, yaşanmışlıkların doğanın ve insanın gösterisidir. Gabardıç, teke zortlatması, Alyazma zeybeği, Avşar zeybeği, Serenler zeybeği, zadın zeybeği, top şeker, sürütmeli kadın oyunu, çek deveci ve kırık oyun çeşitleridir.

Sonuç olarak “Burdur Yöresi Halk Oyunlarının İncelenmesi” başlıklı çalışmamız bize göstermiştir ki bu konuda akademik çalışmalar için Teke Yöresi bakir bir alandır. Bu ve benzeri konular tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal değişmelere göre halk oyunlarındaki değişimin yönü ve biçimi kayıt altına alınmalıdır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın