Bir Başkaldırı Öyküsü Zeybekler – Onur Akdoğu

Kitap Adı: Bir Başkaldırı Öyküsü Zeybekler
Yazar: Onur Akdoğu

Birinci Bölüm
Zeybek, Efe, Kızan ve Seymen Kelimeleri
Zeybek Kelimesinin Kökeniyle İlgili Tartışmalar
Zeybek Kelimesinin Kökeni
Efe Kelimesinin Kökeniyle İlgili Tartışmalar
Efe Kelimesinin Kökeni
Zeybek, Efe ve Kızan Kelimelerinin Anlamları
– Zeybek Kelimesinin Anlamları
– Efe Kelimesinin Anlamları
– Kızan Kelimesinin Anlamları
Seymen Kelimesinin Kökeniyle İlgili Tartışmalar
– Seymen Kelimesinin Kökeni


İkinci Bölüm
Zeybeklerin Irksal Kökeni ve Ulusal Kimlikleri
Zeybeklerin Türk Olduklarına İlişkin Kanıtlar
– Etimolojik Kanıtlar
– Folklorik Kanıtlar
– Ezgisel Kanıtlar
– Coğrafi Kanıtlar
Zeybeklerin Soyu


Üçüncü Bölüm
Zeybeklerin Tarihi
– Giriş ve Tarihsel Adlar
– Zeybekler’in Tarihi


Dördüncü Bölüm
Zeybeklerde Sosyal Düzen ve Yaşam


Beşinci Bölüm
Zeybek Giysileri Tarihçesi


Altıncı Bölüm
Zeybek Konulu Türküler


Yedinci Bölüm
Müzik Türü Olarak Zeybek
– Tür Nedir?
– Zeybek Türü
– Zeybek Türü’nü Oluşturan Ögeler
– Kadın Zeybeği
– Kent Zeybeği
– Kır Zeybeği


Sekizinci Bölüm
Zeybek Ezgilerinin Türsel, Yöresel, Makamsal Özellikleri
– Giriş
– Zeybek Ezgileri


Dokuzuncu Bölüm
Bestelenmiş Zeybekler
– GTSM Türü İçinde Bestelenmiş Zeybekler
– GTHM Türü İçinde Bestelenmiş Zeybekler
– ÇTSM Türü İçinde Bestelenmiş Zeybekler


Onuncu Bölüm
Zeybek Olarak Nitelendiği Halde Zeybek Özelliği Göstermeyen Eserler
– GTHM’de
– GTSM’de


Onbirinci Bölüm
Zeybek Konulu Plaklar
– Yıllarına Göre Zeybek Konulu Plaklar
– Adlarına Göre Zeybek Konulu Plaklar


Onikinci Bölüm
Zeybek Ezgilerinin Türsel, Yöresel, Makamsal Dağılımları
– Afyon
– Ankara
– Antalya
– Aydın
– Balıkesir
– Bilecik
– Bolu
– Burdur
– Çanakkale
– Denizli
– Eskişehir
– Isparta
– İçel (Mersin)
– İzmir
– Kastamonu
– Konya
– Kütahya
– Manisa
– Muğla
– Rumeli
– Sakarya
– Tokat
– Uşak


Onüçüncü Bölüm
Türkiye Genelindeki Zeybek Ezgilerinin Türsel, Yöresel, Makamsal Dağılımları
– Türsel Dağılımları
– Yöresel Dağılımları
– Makamsal Dağılımları


Ondördüncü Bölüm
Zeybek Dansları
-Bir Dans Türü Olarak Zeybek
– Zeybek Dansı


You may also like...

Bir Cevap Yazın